AVV: de democratische vakbond

Eerste stemming ongeldig, hernieuwde stemming geopend

Curium

Bij de afgelopen stemming over de afspraken voor de nieuwe cao Curium hebben wij onregelmatigheden geconstateerd die ons noodzaken om de stemming opnieuw uit te zetten. Door een steekproef te doen, hebben wij geconstateerd dat medewerkers niet wilden aangeven of zij hetzelfde hebben gestemd bij beide vakbonden. Dit maakt de uitslag van de vorige stemming ongeldig. Daarom een hernieuwde stemming over de afspraken voor de nieuwe cao Curium. De afspraken voor de cao zijn ongewijzigd. 

Wij willen hier het democratische principe van ‘one (wo)man, one vote’ waar ons draagvlakmodel op gebaseerd is, verder verduidelijken. Degenen die al bij hun eigen bond, FNV, hebben gestemd, hebben dus al een ‘vote‘ uitgebracht en krijgen niet een tweede stem bij AVV. Als je bij AVV stemt, verklaar je voortaan dat je niet al bij een andere bond stemt (tenzij je bij allebei de bonden lid bent). Zie onze huisregels op de informatieve stempagina voor de maatregelen die wij nemen indien wij constateren dat iemand een onrechtmatige verklaring aflegt.

Heb je alleen bij AVV gestemd vorige keer dan vragen wij jou om nogmaals je stem uit te brengen.

Je hebt tot en met woensdag 5 juni 15:00 uur de tijd om te stemmen.

Heb je al eerder gestemd bij AVV dan krijg je per mail een persoonlijke uitnodiging. Weet je niet meer met welk mailadres je hebt gestemd? Bel dan even met AVV of stuur een mail om te vragen met welk mailadres je bij ons bekend bent.

Nieuw bij AVV? Meld je aan voor het cao-panel en vervolgens kan je stemmen. 

28 mei 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel