AVV: de democratische vakbond

Verbeterd eindbod en infosessie Teva

Teva

AVV heeft de afgelopen dagen opnieuw overleg gevoerd met Teva. Het vorige voorstel was door een meerderheid van de stemmers afgewezen. Voor ons een reden om te zoeken naar een oplossing. Deze hebben we dinsdag 27 februari gevonden.

Vandaag, woensdag 28 februari, opent de stemming over dit eindvoorstel. De stemming staat open tot en met maandag 4 maart 10.30. Je kunt voor, tegen of neutraal stemmen. AVV tekent de nieuwe cao alleen als de meerderheid van de voor- en tegenstemmers vóór stemt.

We lichten dit verbeterd eindvoorstel graag toe tijdens een aantal informatiesessies op donderdag 29 februari. Deze vinden zowel op locatie plaats, in het Auditorium, als online;

Al geregistreerd?

Zodra de stemming opengaat, krijgen medewerkers die al geregistreerd staan een email met een persoonlijke link waarmee ze kunnen stemmen.

Nog niet geregistreerd?

Wanneer je je nog niet geregistreerd hebt, kun je vanaf het moment dat de stemming open is, via onze website stemmen. Houd deze dus goed in de gaten.

Wat staat er in het verbeterd eindvoorstel

- Looptijd: De cao krijgt een looptijd van een jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

- Geen harmonisatie: De cao-salarisschalen worden niet geharmoniseerd met de salarisschalen van Teva Europa (hoofdkantoor).

- Studieafspraak: Er is een studie afspraak waarbij we verder spreken over de methodiek, de uitlegbaarheid en transparantie van de merit-verhoging in de cao. Ons voorstel is om de gesprekken over dit onderwerp uiterlijk in september 2024 op te starten. 

- Toezeggingen 2025: Als integraal onderdeel van deze studie-afspraak kunnen wij de volgende toezegging doen voor de cao van 2025:

 • Teva staat open voor een verdeling van het budget in een vast deel voor iedereen (vaste cao-verhoging) en een deel in de merit-matrix.
 • Per 1 januari 2025 stellen wij in ieder geval een cao-loonsverhoging van 1,5% in het vooruitzicht. Het betreft een vaste verhoging voor alle cao-medewerkers. Daarmee wordt de basis voor de loonsverhoging (o.a. van belang voor de merit) per 1 april 2025 dus ook een hoger salaris.
 • Levensgebeurtenissenverlof Teva wil graag artikel 4.7 lid d, e, f en k inruilen voor een zgn. levensgebeurtenissenverlof. Voor alle duidelijkheid: lid a, b, c, g, h, i, en j blijven ongewijzigd. Daar bovenop verruimen we dus de mogelijkheid tot het opnemen van verlof voor levensgebeurtenissen op de volgende manier: Maximaal de helft van het aantal contracturen per week per kalenderjaar om Levensgebeurtenissenverlof op te nemen voor o.a.:
  - Samenlevingscontracten/huwelijken/ondertrouw/scheiden;
  - Crematies en begrafenissen niet vallende onder 4.7 a,b,c;
  - Verhuizen;
  - Bezoeken aan de bank/notaris/advocaat/rechter naar aanleiding van lid 1, 2 of 3.
  Dit betekent dus in de praktijk, dat je dit verlof ook kunt opnemen voor bijvoorbeeld het huwelijk van een vriend of vriendin of bijvoorbeeld een uitvaart van iemand die geen eerstegraads familie is, maar wel belangrijk voor je is. Dit zijn dagen die je ieder jaar opnieuw weer in kunt zetten voor nieuwe levensgebeurtenissen.

- Onveranderd uit het vorige eindvoorstel:

 • Het percentage voor de aanpassingen salarissen gaat volledig op in de Merit matrix en bedraagt 3,55%.
 • Er wordt eenmalig een ondergrens Merit toegekend voor Successful en Outstanding Performers.
  - In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Successful Performers een ondergrens van 2%.
  - In de Entry Range, Mid Range en Upper Range geldt voor Outstanding Performers een ondergrens van 2.5%.
 • Een eenmalige uitkering ter grootte van € 250,-- bruto per 1 augustus 2024.

 

28 februari 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel