AVV: de democratische vakbond

Traject KLM

KLM

AVV heeft hoger beroep aangetekend. Dit tegen het vonnis waarin onze eis om toegelaten te worden tot het overleg over de KLM Cockpit-cao is afgewezen. Weliswaar heeft KLM ons uitgenodigd voor cao-overleg, maar dat is voor de Martinair cao, terwijl al in 2021 de rechter heeft geoordeeld dat de vliegers die voorheen in dienst waren bij Martinair nu in dienst zijn bij KLM (met terugwerkende kracht tot 2014).

Daarnaast hebben we regulier overleg met KLM over allerlei zaken, maar dat levert tot op heden niet erg veel op. Uiteindelijk komen veel vragen toch neer op de vraag ‘welke cao is nu eigenlijk van toepassing?’. Een aantal vliegers voert daarover een afzonderlijke procedure, waar begin volgend jaar een (eerste) uitspraak wordt verwacht.

12 september 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel