AVV: de democratische vakbond

Opnieuw een nieuwe cao voor Curium Pharma

Curium

AVV heeft opnieuw een cao afgesproken bij Curium Pharma. De meerderheid van de stemmers stemden in met de cao die een looptijd van één jaar heeft. De cao loopt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. In deze cao hebben we afgesproken dat de salarissen en salarisschalen eerst met 3% verhoogd worden op 1 januari 2023. Vervolgens worden alle bruto maandsalarissen per 1 januari verhoogd met 150 euro bruto.

Afhankelijk van je positie in de schalen bedraagt de loonstijging gemiddeld 6.6%. Binnenkort plaatsen we de cao op onze website zodat je kunt kijken wat deze afspraak precies voor jou betekent.

We hebben ook afgesproken dat de merit-afspraak vervalt gedurende de looptijd in 2023. Dit betekent dat medewerkers die nog niet uitgegroeid zijn in hun salarisschaal vanaf een normaal/goed-beoordeling een groei van 2% doormaken. De beoordelingsresultaten afwijkend van normaal/goed kunnen leiden tot een grotere dan wel kleinere groei, waarbij de groei wordt toegekend per 1 januari. 

Daarnaast wordt de Target Bonus Opportunity (TBO) van 2022 voor 100% uitgekeerd.

31 mei 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel