AVV: de democratische vakbond

Cao januari 2021 tot januari 2023

Curium

AVV heeft opnieuw een cao afgesloten bij Curium Pharma. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

In de cao is het volgende afgesproken:

  • De merit wordt losgelaten gedurende de looptijd van de cao. Dit houdt in dat bij een voldoende/goed beoordeling er 2% groei wordt toegekend aan de medewerker. Wanneer je een hogere of lagere beoordeling krijgt, wordt het percentage toegekend in overleg met het management. Op deze manier is maatwerk mogelijk  
  • De salarissen worden verhoogd met 1% per 1 februari 2021. Op 1 juli 2021 wederom met 1% net als op 1 januari 2022 met 1% en 1 juli 2022 ook met 1%. Totaal 4% voor de komende 2 jaar.   
  • Alle medewerkers krijgen een eenmalige uitkering op 1 juli 2022 van 150 euro bruto.  
  • Er is afgesproken dat de 13e maand en het vakantiegeld per maand wordt opgebouwd. Op basis van opbouw houdt in dat je elke maand een deel van je vakantiegeld en 13e maand spaart. Het voorstel is voor de werkgever administratief makkelijker te verwerken.  
  • Er wordt een werkgroep opgericht waarbij zaken als het opleidingsniveau, personeelsbezetting en duurzame inzetbaarheid wordt onderzocht. Dit gebeurt in goed overleg met zowel de ondernemingsraad als de vakbonden. 
16 maart 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel