AVV: de democratische vakbond

Weglopen bij Ricardo geen optie

Ricardo

Bij de vorige cao waren de meeste Ricardo medewerkers duidelijk in hun standpunt: wij vinden het resultaat onvoldoende! We hebben onze verantwoordelijkheid gepakt en zijn niet weggelopen.

Als nieuwe partij aan de onderhandelingstafel was dat toen best wel uniek. Je meldt je aan, je wordt toegelaten tot het overleg, mag meepraten, maar tekent uiteindelijk – omdat de medewerkers niet akkoord gaan -  niet!

In de afgelopen maanden hebben we verschillende onderwerpen aangesneden bij de werkgever. Die hebben we in het laatste cao overleg ingebracht en de meerderheid van de Ricardo medewerkers heeft er voor de zomervakantie mee ingestemd.  

Zo werden we ineens ook echt een cao partner bij Ricardo.

Het resultaat behelst het volgende: 

 • Een cao met een looptijd van een jaar, te weten van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.  
 • De lonen en alle toeslagen worden structureel verhoogd met 2%.  
 • Naast de structurele loonsverhoging wordt de opbouw vakantietoeslag structureel verhoogd naar 8,33%. 
 • Er wordt een thuiswerkvergoeding per medewerker afgesproken van € 50 euro bruto per maand welke in de werkkostenregeling opgenomen wordt, waardoor deze vergoeding netto verrekend mag worden. Deze vergoeding is voor iedere medewerker gelijk, ongeacht de omvang van het dienstverband of het aantal dagen dat iemand thuis werkt.  
 • Met de OR wordt een thuiswerkregeling opgesteld, waarin voorwaarden worden opgenomen rondom het thuiswerken. 
 • Iedereen ontvangt een éénmalige uitkering van € 500,-- netto als compensatie voor het thuis werken afgelopen jaar. 
 • Geboorteverlof (wet WIEG): Ricardo vult het inkomen bij het wettelijk geboorteverlof aan tot 100% van het volledige laatst verdiende salaris (ipv de wettelijke 70%). 
 • Er wordt een protocollaire afspraak gemaakt waarbij Ricardo samen met de OR het huidige mobiliteitsplan zal evalueren en daar waar gewenst uit te breiden en aan te laten sluiten bij het hybride werken.  
 • Indien het NS product wijzigt en dit invloed heeft op het mobiliteitsplan zal Ricardo in overleg treden met de OR en vakbonden om vast te stellen of dit leidt tot een wijziging van de CAO.  
 • De matrix 7.1.2 Kilometervergoeding wordt in de CAO opgeheven. Daarvoor in de plaats wordt uitsluitend 0,42ct per gereden kilometer vergoed voor zakelijk verkeer, ongeacht het aantal kilometers dat per jaar gereden wordt. 
 • In de CAO wordt opgenomen dat de pensioenpremie per 1 januari 2021 24% bedraagt. Dit betekent dat Hoofdstuk 6 Pensioen ongewijzigd blijft. 
 • Ricardo betaalt de vakbonden die partij zijn bij de totstandkoming van deze CAO per kalenderjaar een financiële werkgeversbijdrage ter hoogte van € 2500 euro per vakbond. 
15 september 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel