AVV: de democratische vakbond

AVV tekent cao Ricardo niet

Ricardo

De afgelopen maanden zijn er onderhandelingen geweest voor de nieuwe cao van Ricardo, een adviesbedrijf in gespecialiseerd in de spoorwegindustrie. AVV onderhandelde samen met FNV en CNV.

Het bleek dat de werkgever niet bereid was om meer te bieden dan 2% loonsverhoging. Een aantal andere vragen van AVV werd wel gehonoreerd, onder andere de mogelijkheid tot het kopen van verlofdagen. De drie bonden besloten het eindbod van de werkgever voor te leggen aan hun leden, AVV legt het eindbod ook voor aan niet-leden.

Verdeeldheid
Uit de stemming bleek dat de werknemers zeer verdeeld zijn. Bij FNV en CNV stemde een kleine meerderheid tegen, bij AVV een kleine meerderheid voor. Dit blijkt uit het eindrapport van onderzoeksbureau Labyrinth.

Het cao-protocol van AVV zegt dat bij een eindbod van werkgevers de bestuurder besluit of hij of zij het eindbod voorlegt. Alleen bij een voorstem is de bestuurder gemachtigd om te tekenen. Er kunnen argumenten zijn om dat niet te doen. 

Samen uit samen thuis
Omdat de bonden hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken voor maximaal resultaat tekent AVV de cao niet. De andere reden is dat de stemming te veel verdeeldheid laat zien en de cao door te veel mensen niet goed genoeg wordt gevonden. Dat is niet goed voor het draagvlak.

Samen uit samen thuis
Omdat de bonden hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken voor maximaal resultaat tekent AVV de cao niet. De andere reden is dat de stemming te veel verdeeldheid laat zien en de cao voor te veel mensen niet goed genoeg wordt gevonden. Dat is niet goed voor het draagvlak.

De drie bonden hebben aan de werkgever gemeld dat ze niet tekenen en open staan voor verder onderhandelen.

Suggesties werknemers
Bij de stemming konden werknemers ook aangeven waarom ze voor of tegen hebben gestemd, ook konden ze suggesties geven voor de cao. De meeste werknemers zijn ontevreden over het loonbod. Een aantal wil ook de reiskostenvergoeding verbeteren. Het belonen van werknemers die aan het eind van hun schaal zijn werd ook genoemd.

AVV hoopt de wensen en inzichten van de medewerkers mee te nemen in een volgende onderhandelingsronde, die hopelijk leidt tot een cao waar veel meer werknemers tevreden mee zijn.

29 januari 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel