AVV: de democratische vakbond

Wat gebeurt er bij de Technische groothandel

Technische groothandel

Tijdens het formele overleg van 9 december heeft FNV aangegeven uit onderhandeld te zijn en acties te gaan voeren. CNV en de Unie waren genuanceerder: zij gaven aan te zijn ‘uit onderhandeld over het voorliggende voorstel van werkgevers’.

Nog geen onderhandeling geweest
AVV gaf ook aan niet op dat voorstel van werkgevers in te willen gaan, maar nog wel mogelijkheden te zien om tot een goede cao te komen met een korte looptijd en een beperkt aantal onderwerpen. In onze optiek is namelijk nauwelijks nog echt onderhandeld. Partijen hebben voornamelijk vanuit hun ingegraven posities hun standpunten verkondigd. Op zich begrijpelijk in een situatie waar de gesprekken al jarenlang stroef lopen, maar je kan niet zeggen dat er is gesproken over de belangen van werknemers en werkgevers en hoe je tot een acceptabel compromis kan uitkomen.

Werkgevers verklaarden zich bereid om op het voorstel van AVV in te gaan en nodigden de andere drie bonden daar ook bij uit. FNV herhaalde het eerdere standpunt, CNV en de Unie gaven aan de uitnodiging tegemoet te zien en op basis van de inhoud te beslissen wel of niet aan te sluiten.

Belangen verkennen
Ondertussen heeft AVV één informeel overleg gehad met WTG. Daarin hebben we volgens de standaard onderhandelingsmethoden van Harvard gesproken over de wederzijdse belangen. Vervolgens hebben we het gehad over het onderwerp dat tijdens de formele gesprekken het afgelopen jaar dominant was: de dagspiegel en toeslagen.
We hebben afgesproken nu naar de volgende stap uit de Harvard methodiek over te gaan: het bedenken van zo veel mogelijk opties om met de dagspiegel en toeslagen om te gaan. Bij een volgend informeel overleg zullen we de uitkomsten van deze opties naast elkaar leggen.

20 december 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel