AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsresultaat cao Kunsteducatie

Kunsteducatie

AVV heeft samen met Kunstenbond, FNV en CNV en werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB afspraken gemaakt voor een nieuwe gezamenlijke cao voor Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een onderhandelaarsresultaat. Hieronder staan de belangrijkste afspraken die we hebben gemaakt.
Iedere werknemer in de Kunsteducatie mag stemmen. De stemming is vanaf dinsdag 8 oktober 2019 twee weken geopend, tot en met maandag 21 oktober 2019.

de tekst gaat door onder de afbeelding

Dit zijn de belangrijkste afspraken op hoofdpunten die we hebben gemaakt.

Bij sommige afspraken kun je doorklikken voor extra informatie. Om terug te gaan gebruik de knoppen van je browser.

 1. Loonsverhoging
  3% per 1 januari 2020 en 2% per 1 januari 2021.
 2. Looptijd nieuwe cao
  Twee jaar van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.
 3. Minimumkarakter cao
  Je werkgever mag nu ten gunste van jou van de cao afwijken.
 4. Nevenfuncties
  Parttime docenten kunsteducatie mogen nevenactiviteiten verrichten, tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.
 5. Loontabellen
  In de nieuwe cao worden beide salarisgebouwen (uit de cao KE en de cao OB) opgenomen.
 6. Eindejaarsuitkering 3,25 %
  Jij krijgt als werknemer bij een kunsteducatie-instelling een deel van de eindejaarskering overgeheveld naar je maandsalaris.
 7. Salarisdoorbetaling bij ouderschapsverlof
  De regeling voor ouderschapsverlof uit de cao OB – 25 % salarisdoorbetaling – wordt overgenomen in de nieuwe cao.
 8. Werken in het weekend
  Je krijgt een toeslag van 25% per gewerkt uur op zaterdag vanaf 22 uur en op zon- en feestdagen. Dit geldt tot en met schaal 8.
 9. Jubilea
  Je krijgt bij een 25-, 40- en 50-jarig jubileum een gratificatie.
 10. Woon-werkverkeer
  PVT of OR kunnen in de nieuwe cao afspraken maken voor een reiskostenregeling waar de eerste 10 km ook worden vergoed.
 11. Werk-werk verkeer
  Als je moet reizen van de ene werklocatie naar de andere werklocatie (bij dezelfde werkgever) en het werk is aansluitend, dan wordt je reistijd als werktijd aangemerkt.
 12. Tool: werdruk en roostering
  We gaan een tool ontwikkelen om te helpen werkdruk in kaart te brengen en zo te ondersteunen bij roostering.
 13. 10% regeling
  De 10% regeling wat betreft het meenemen van uren kan in overeenstemming met zowel werknemer als werkgever – alleen voor de plusuren – worden uitgebreid naar 25%.
 14. Verlof voor mantelzorg
  Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er een artikel in de nieuwe cao wordt opgenomen over verlof bij mantelzorg naar voorbeeld van de cao Gehandicaptenzorg.
 15. Loondoorbetaling bij ziekte
  De percentages loondoorbetaling bij ziekte gaan veranderen voor werknemers in de kunsteducatie.
 16. Relatiebeding
  Het relatiebeding komt niet in de nieuwe cao, maar blijft echter wel geldig voor de zittende werknemers.
 17. Verlof voor kaderleden
  Kaderleden hebben op jaarbasis recht op 15 dagen verlof voor deelname aan vakbondsactiviteiten.
 18. Verrekening transitievergoeding
  In de nieuwe cao wordt geen centrale afspraak gemaakt over de mogelijkheid om kosten voor scholing en van werk-naar-werk trajecten in mindering te brengen op de transitie­vergoeding.
 19. Afspraken omtrent zzp'ers
  Vakbonden en werkgevers volgen nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor zzp’ers in het kader van de Arbeidsmarktagenda Cultuur en in de wetgeving, en treden hierover zo nodig tussentijds in overleg.

Iedereen mag stemmen

Iedereen die werkzaam is voor een kunsteducatie-instelling mag stemmen over de gemaakte afspraken. Je kunt voor, tegen of neutraal stemmen. AVV tekent de cao alleen als de meerderheid van de voor- en tegenstemmers vóór stemt.

Vragen?

Heb je een vraag over de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord? Mail dan je vraag naar AVV. We doen ons best om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Meer lezen

Wil je de nieuwe afspraken vergelijken met de oude afspraken? Dat kan met behulp van de tekst van de oude cao kunsteducatie.
Sommige afspraken komen uit de cao Openbare Bibliotheken - zoals bijvoorbeeld de jubileumgratificatie. Hier kun je de cao Openbare Bibliotheken inzien of downloaden.

Wil je weten hoe AVV te werk gaat om een cao te sluiten?

Vragen over de stemming bij AVV? Bekijk hier of je antwoord bij de veelgestelde vragen en antwoorden over stemmen bij AVV staat. Je kunt ook de animatie kijken over de achterbanraadpleging bij AVV. Weliswaar voor een andere sector maar de werkwijze van AVV is hetzelfde.

03 oktober 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel