AVV: de democratische vakbond

Update cao kunsteducatie

Kunsteducatie

Na een lang en intensief traject van gesprekken, voorbereidingen, teksten opstellen, onderhandelen en afwachten ligt er nu min of meer een onderhandelaarsresultaat op tafel waar werkgevers kunsteducatie, werkgevers bibliotheken en bonden kunsteducatie blij mee zijn.

De witte vlag kan echter nog niet uit: de bonden  die voor de bibliotheken onderhandelen hebben de laatste ronde niet deelgenomen aan de gesprekken. Deze bonden  hebben het finale voorstel van werkgevers van 19 juni als eindbod beschouwd en willen dat eerst met hun brancheraad bespreken en aan hun achterban voorleggen.

Het verdere verloop van het proces is nog onduidelijk. AVV heeft aangegeven het resultaat pas voor te leggen aan alle werknemers in de kunsteducatie als er een grote kans is dat het ook inderdaad tot een akkoord met alle betrokken partijen gaat leiden. 

Inhoudelijk staan in het voorlopige onderhandelaarsresultaat verbeteringen in zoals 3% loonstijging per 1-1-2020 en 2% op 1-1-2021 tot aan 30-6-2021. De cao krijgt een minimum karakter, de ondergrens reiskostenvergoeding wordt in de cao losgelaten, reistijd wordt in veel gevallen tot de werktijd gerekend en we ontwikkelen samen met werkgevers een digitale tool om meer grip te krijgen op gewerkte uren en beloning.

De volgende stap is een overleg tussen de onderhandelaars eind augustus om de balans op te maken en het proces verder af te stemmen.

Valerie Rijckmans
12 juli 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel