AVV: de democratische vakbond

Cultuur heeft betere arbeidsvoorwaarden nodig

Kunsteducatie

Werknemers in de cultuur moeten tegen de markt worden beschermd. Er zijn nogal wat problemen op de arbeidsmarkt in de cultuursector en de politiek durft deze problemen nog niet aan te pakken. Deze conclusie heeft de Sociaal Economische Raad getrokken in haar advies Passie gewaardeerd. Nu gaat de sector zelf aan de slag om deze problemen aan te pakken.

                                                                                                                                                                                                         de tekst gaat door onder de afbeelding

AVV is lid geworden van Kunsten ’92. Deze organisatie heeft de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 opgesteld. In deze agenda wordt een aantal problemen in werkgroepen - bestaande uit mensen uit het culturele werkveld - aangepakt. De arbeidsmarktagenda bestaat uit vier hoofdstukken:

  • arbeidsverhoudingen, fair practice en sociale dialoog
  • arbeidsvoorwaarden, carrièreperspectief, sociale zekerheid
  • arbeidsmarkt, vraag en aanbod, ondernemerschap
  • verdienvermogen, verdienmodellen, opdrachtgeverschap.
17 maart 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel