AVV: de democratische vakbond

AVV in de sector Kunsteducatie

Kunsteducatie

Sinds april 2015 is AVV betrokken bij de cao Kunsteducatie. De belangrijkste punten uit de nieuwe cao (30 juni 2015 tot 1 juli 2016) zijn:

  • De cao Kunsteducatie loopt van 30 juni 2015 tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2015 worden de lonen structureel verhoogd met 1%.
  • De cao is geldig voor werkgevers en werknemers in de branche (als je eerder ook al onder de cao Kunsteducatie viel).
  • Er is een nieuw individueel opleidingsbudget voor toekomstgerichte opleidingen van 0,5% van je loon, met een minimum van 250 euro per jaar. Dit bouwt zich maandelijks op naast je loon.
  • De regeling voor tijdelijke arbeidscontracten uit de cao is nog een jaar langer geldig tot 1 juli 2016.
  • Er is nu een mogelijkheid om 10% meer of minder te werken in het opvolgende jaar. Dit kan alleen in overleg met je leidinggevende en als je zelf hiermee instemt.
  • De Bovenwettelijke uitkering (BWU) is komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu de wettelijke transitievergoeding. Het hangt van je situatie af of dit gunstig is. Voor medewerkers met een langer dienstverband is dit vaak beter. Voor medewerkers met een kort dienstverband pakt de transitievergoeding minder goed uit dan de BWU. Daarom is er een overgangsregeling voor het komende jaar: medewerkers met een dienstverband tot en met 8 dienstjaren krijgen er twee extra (fictieve) dienstjaren bij voor de berekening hoeveel transitievergoeding moet worden betaald door de werkgever. Heb je 9 dienstjaren, dan krijg je 1 extra (fictief) dienstjaar erbij.
  • De Suppletieregeling is vervallen. Dit heeft te maken met nieuwe wetgeving waardoor werkgevers vanaf 1 juli 2015 toestemming moeten vragen bij het UWV voor (deeltijd)ontslag voor docenten. Dit is een nieuwe situatie en er zijn nog veel onduidelijkheden, ook voor werkgevers. Als je een klein percentage deeltijdontslag krijgt, kan het zijn dat je niet in aanmerking komt voor WW. In zo’n situatie krijg je nog een aanvulling vanuit de cao.
  • Nevenactiviteiten worden makkelijker. Je werkgever moet daadwerkelijk aantonen dat de activiteiten die je onderneemt ten koste gaan van het aantal cursisten van de instelling. Zo niet, dan mag je de activiteit in dezelfde regio uitvoeren. Zzp-schap en werken in loondienst kun je zo makkelijker combineren.
  • De woorden in de cao die verwijzen naar de oude, traditionele onderwijssetting zijn vervangen door modernere woorden. Hiermee zijn geen wijzigingen beoogd voor het werk in de praktijk.
29 juli 2015

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel