AVV: de democratische vakbond

Column: Staken in de rebound

Alweer een column over staken? Vorige keer toch ook al? Ja, dat klopt. Weer een column over staken omdat het stakingsrecht zo belangrijk is. Maar geen zorgen: deze column is kort èn eindigt met een knuffel.
Vorige keer meldde ik al dat AVV werkonderbrekingen startte bij KLM. En dat KLM ons meteen dezelfde middag een dagvaarding stuurde en dat we de ochtend erna al bij de kantonrechter zaten in een kort geding. KLM wilde de werkonderbrekingen tegen houden. Na een paar dagen volgde het vonnis: hoewel het hier ging om een ‘opwarmertje’ (een staking voordat de cao-onderhandelingen begonnen waren, om te laten zien dat het ons menens is), waren de stakingen rechtmatig.

De rechter verbond daar wel beperkingen aan, waarvan de belangrijkste luidde dat AVV tot 14 februari (Valentijnsdag) geen actie mocht voeren op ‘vluchten waar substantieel bloemen worden vervoerd’. Dat vonden we wel een beetje vreemd. En we waren niet de enigen want ook experts stonden te kijken van de ‘bloemenvluchten’. In maart stond er een commentaar op de uitspraak in juridische vakliteratuur, van professor arbeidsrecht S. Sagel. Professor Sagel constateert dat het feit dat de stakingen hier in een vroegtijdig stadium plaatsvinden (en niet pas nadat de onderhandelingen geklapt zijn) met zich mee brengt dat er beperkingen opgelegd kunnen worden. ‘So far, so good’, aldus de hoogleraar.
Vervolgens bespreekt hij de beperkingen die de rechter ons oplegde; het niet mogen staken op bloemenvluchten. Ik citeer hier een stuk uit het artikel:

‘Kort en goed: de partij die het actierecht wil laten beperken, zal de omvang van de schade ook in kort geding met verklaringen en andere bewijsstukken, echt moeten concretiseren, substantiëren en aannemelijk maken. En precies dát is hier nu helemaal niet gebeurd, veeleer het tegendeel. De kantonrechter overweegt immers dat de problemen die ontstaan rond de bloemen, op de zitting niet zijn uitgediept zodat niet duidelijk is geworden in hoeverre op dit punt problemen zijn te verwachten. Als dat niet duidelijk is gemaakt door de eisende partij, is een beperking van het grondrecht niet op zijn plaats.’

Nu het toebrengen van economische schade eenmaal een geaccepteerd onderdeel is van een staking, had de kantonrechter die beperkingen zonder onderbouwing van de schade door KLM dus helemaal niet mogen opleggen aan onze acties! Dat vonden wij dat ook al, maar het is goed te lezen dat op dit punt de rechter AVV gelijk had moeten geven. Je kunt dit ook anders interpreteren: kennelijk geeft de rechter KLM op onrechtmatige gronden het voordeel van de twijfel…
Als uitsmijter grapt Sagel nog dat de rechter misschien de emotionele schade bij geliefden wil voorkomen, maar ook dat ‘slaat de plank mis’. Sagel wijst op allerlei alternatieve vormen van het betuigen van Valentijnsliefde, variërend van chocola tot een diner of, jaja, een knuffel.

-Martin Pikaart

22 april 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel