AVV: de democratische vakbond

De onderhandelingen bij Kunsteducatie zijn weer van start gegaan

Kunsteducatie

In oktober startten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. AVV en de andere bonden kwamen met een voorstel voor een brief aan de gemeentes in Nederland om de noodsituatie waarin de kunsteducatie zich begeeft aan te stippen. Het doel van deze brief is bedoeld om het recht op Kunsteducatie in de wet vast te leggen. Hiermee zou de sector meer armslag hebben en krijgen gemeentes meer verplichtingen wat betreft de sector. 

De werkgevers hadden geen concrete inzet, maar schetsten het kader waarbinnen de sector zich op het moment bevindt, en wat dit betekent voor de cao. De werkgevers maken zich druk om de bestendigheid van de sector. Dat heeft te maken met de diversiteit van bedrijven. Werkgevers vinden het belangrijk om de multifunctionele bedrijven in de sector, die verschillende arbeidsvoorwaarden hebben, te kunnen blijven bedienen. 
De werknemerskant maakt zich sterk voor de werkdruk, de roostering en het achterblijven van vooral de lage schalen. Zoals het er nu voor staat, zitten die lage schalen per 1 januari onder het wettelijk minimumloon. De insteek vanuit de bonden is dat we willen kijken hoe we mensen in deze dure tijden kunnen ondersteunen. De wens is om dit op een nivellerende manier te doen.  

We houden jullie op de hoogte over de voortgang van de gesprekken. 

18 oktober 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel