AVV: de democratische vakbond

Hoe zit dat nu met mijn teveel betaalde pensioenpremie?

Gespecialiseerde bloemendetailhandel

Een tijdje terug berichtten wij dat er al jaren een verkeerde pensioenpremie wordt ingehouden bij alle werknemers in de sector bloemen. We zijn toen meteen gaan zoeken naar oplossingen om dit aan te pakken. Het liefst wilden we iets regelen in de nieuwe cao om iedereen te compenseren. Bij de onderhandelingen ontstond er een verschil van mening over of de medewerkers recht hebben op een compensatie. Wij van AVV vinden dat de afspraak, zoals die in de cao stond, geldt. Maar bij VBW vonden ze dat die afspraak niet gold. We hebben op verschillende plaatsen juridisch advies gevraagd. AVV is van mening dat de werkgever maximaal 4,275 % mocht inhouden maar bij VBW blijven ze op het standpunt staan dat 5,7 % de juist premie is. Dit heeft te maken met het feit dat er verschil van mening is over wanneer welke regels gelden en voor wie.

In de nieuwe cao hebben we gelukkig afspraken gemaakt om die onduidelijkheid en discussie op te lossen en krijgen alle werknemers compensatie in de vorm van een loonsverhoging. Ook hebben we twee keer een eenmalige uitkering afgesproken waarvan een deel ook bedoeld is als compensatie voor het verleden. 

Je hebt als werknemer het recht om bij je werkgever aan te kaarten dat je meer compensatie wil. Dat betekent dan waarschijnlijk dat je daarvoor een rechtszaak aan moet spannen. Voorwaarde is wel dat je werkgever lid is van VBW en dat je op je loonstrook van de afgelopen jaren hebt gezien dat je 5,7% pensioenpremie hebt betaald. 

Je werkgever heeft dit overigens niet met opzet gedaan. Alle salarispakketten hebben met het verkeerde percentage gerekend. Dit kwam voor iedereen als een complete verassing. 

We hebben in de nieuwe cao gedaan wat we konden om dit recht te zetten. Heb je vragen, mail ons gerust.

04 februari 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel