AVV: de democratische vakbond

Meerderheid van de stemmers zegt ‘ja” tegen de nieuwe afspraken

Gespecialiseerde bloemendetailhandel

Werknemers van bloemenwinkels zijn positief over de nieuwe afspraken. Van 7 tot en met 20 mei 2018 kregen alle werknemers de gelegenheid om te stemmen over de afspraken die AVV heeft gemaakt over de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). AVV gaat nu de cao tekenen. Deze nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2018.

                                                                                                                                                                                                                          de tekst gaat verder onder de afbeelding

In november 2017 zijn AVV en werkgeversorganisatie VBW begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sector Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daar is een onderhandelaarsakkoord uitgekomen waar eind april 2018 handtekeningen onder zijn gezet. AVV heeft daarna, zoals we altijd doen, een stemming uitgezet, zodat alle werknemers van bloemenwinkels de kans krijgen om te laten weten of zij deze afspraken willen of niet. En AVV tekent alleen als de meerderheid aangeeft het eens te zijn met de gemaakte afspraken.

De looptijd van deze cao is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Dat betekent dat er al meteen een loonsverhoging ingaat. Er staan veel nieuwe en interessante dingen in het akkoord over loonsverhoging, scholing en werken in het weekend. Wil je daar meer over weten, bekijk dan de informatiefilmpjes op ons YOUTUBE-kanaal.

Het verslag van de stemming kun je inkijken op de sectorpagina. De cao komt zodra deze is aangemeld op onze website te staan op de sectorpagina voor de gespecialiseerde bloemen- en plantendetailhandel.

01 juni 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel