AVV: de democratische vakbond

OAK organiseert congres Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie in de 21e eeuw

Kunsteducatie

De sociale partners uit de sector kunsteducatie, verenigd in het OAK (stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie), organiseren op maandag 24 oktober 2016 het congres Arbeidsverhoudingen Kunsteducatie in de 21e eeuw. Op het congres presenteert het OAK in samenwerking met Universiteit Tilburg de resultaten van het onderzoek Toekomstige arbeidsverhoudingen in de branche kunsteducatie. Dit onderzoek, geleid door professor Arjan van den Born, belicht naast de organisatie binnen de kunsteducatie ook de werkende, de werkrelatie en de rol van sociale partners en gemeenten. Er wordt een aantal alternatieve oplossingen gedefinieerd die de nodige vernieuwing in de sector moeten brengen.

Het streven is om samen, werkgevers(organisatie) en werknemers(vertegenwoordigers), nieuwe evenwichten te vinden voor een toekomstbestendige sector. Enerzijds roepen werkgevers om flexibiliteit om te kunnen ondernemen en te innoveren, anderzijds is er onder werkenden behoefte aan zekerheden. Over dit spanningsveld wordt tijdens het congres gepraat.

Iedereen die actief is in de kunsteducatie of die betrokken is bij het beleid is van harte welkom om deel te nemen. De resultaten van het onderzoek worden uitgereikt aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

De middag start om 13.30 en duurt tot circa 17 uur met aansluitend een borrel. De locatie is in De Haag. Het definitieve programma wordt nog nader bekend gemaakt. Wil je er 24 oktober bij zijn? Geef je dan op via het secretariaat van het OAK door een mail te sturen aan: oak[at]actor.nl.

Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) bestaat uit sociale partners Cultuur­connectie, de kunstenbond (tot 1 juli 2016 FNV KIEM), Alternatief voor Vakbond (AVV) en de Nederlandse toonkunstenaarsbond (Ntb). Samen sluiten zij de CAO Kunsteducatie af.

15 september 2016

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel