AVV: de democratische vakbond

Cao-onderhandelingen kunsteducatie in volle gang

KunsteducatieMijn cao

De onderhandelingen over de cao kunsteducatie zijn inmiddels in volle gang. Het traject is intensief. Dat moet ook want de nieuwe cao zou per 1 januari 2017 moeten ingaan. Voor de onderhandelingen komen de cao-partners telkens bij een andere kunsteducatie-instelling bij elkaar. De aftrap was op 22 september bij de Muzerije in Den Bosch. Het doel hiervan is om bij verschillende kunstencentra in het land te kijken en te horen hoe het gaat en waar de wensen liggen voor een nieuwe cao. Sindsdien zijn er nog twee bijeenkomsten geweest bij Phoenix te Veghel en bij Markant te Apeldoorn.

De wijze waarop we overleggen is actiever en minder traditioneel. Geen volledig uitgewerkte inzetbrieven, maar we hebben thema’s geformuleerd en we werken stapsgewijs aan een uitwerking daarvan.

In de gesprekken hebben we veel aandacht voor de stand van zaken in de sector. We zien dat door de sterk verminderde subsidies in veel gemeentes veel instellingen zijn omgevormd tot projectorganisaties, met een vaste kern van projectleiders, ICT-ers, administratiemedewerkers, PR-medewerkers, en eventueel nog enkele docenten. Vervolgens wordt het merendeel van de mensen die het inhoudelijke werk doen ingehuurd.

We zoeken in deze nieuwe realiteit naar een goede balans tussen zekerheid voor werknemers en flexibiliteit om financieel minder afhankelijk te kunnen zijn. Alle partijen constateren dat herschrijven van de cao-teksten noodzakelijk is, omdat de cao al veel mogelijkheden biedt die niet altijd worden benut.

Verder wordt er veel tijd ingeruimd om te zoeken naar vernieuwing. De proeftuinen die in de preambule van de cao 2012 (!) al werden genoemd, zullen nu ook echt worden ingericht en uitgewerkt.

De volgende bijeenkomst zal op 3 november zijn in Het Klooster in Woerden.

AVV organiseert een bijeenkomst voor het Medezeggenschaps-platform, namelijk op dinsdagochtend 1 november. Leden van het platform kunnen hier input geven over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, afhankelijk van de voorkeur van deelnemers bij het station of langs de snelweg.

Hieronder kun je de inzet(ten) van AVV en van de andere cao-partijen lezen.

12 oktober 2016

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel